Trening w miejscu pracy.

Trening w miejscu pracy

Trening w miejscu pracy (on the job) stosujemy wówczas, kiedy głównym celem jest weryfikacja kompetencji poprzez obserwację w rzeczywistym działaniu.

Zdarza się bowiem, że osoby chcące rozwijać swoje kompetencje posiadają wiedzę oraz umiejętności, a pomimo tego nie mają efektów w działaniu. Może to oznaczać, że nie mają umiejętności weryfikacji swojego zachowania w trakcie wykonywania zadań. Do takich zadań przydaje się obserwator, który spojrzy na to, co się dzieje, tzw. świeżym okiem i pomoże w wyciągnięciu wniosków oraz dopasowaniu metody pracy nad doskonaleniem umiejętności.

Taka forma treningu może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Korzyści dla pracowników:

  1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności – trening w miejscu pracy może pomóc pracownikom w rozwijaniu swoich umiejętności i wiedzy na temat danego zadania lub dziedziny.
  2. Rozwój kariery – regularny trening może pomóc pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy, co może prowadzić do awansów i lepszych możliwości kariery.
  3. Poprawa motywacji – pracownicy, którzy otrzymują szkolenia i wsparcie w rozwoju, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.
  4. Poprawa jakości pracy – trening w miejscu pracy może pomóc pracownikom w ulepszaniu swojej pracy i zwiększaniu jakości swojego wkładu.

Korzyści dla pracodawców:

  1. Zwiększenie wydajności – dobrze przeszkoleni pracownicy są bardziej wydajni i skuteczni w swojej pracy.
  2. Zmniejszenie kosztów – regularny trening może pomóc w zapobieganiu błędom i problemom, co może prowadzić do zmniejszenia kosztów i strat.
  3. Poprawa morale – pracownicy, którzy otrzymują szkolenia i wsparcie w rozwoju, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy.
  4. Utrzymanie konkurencyjności – regularny trening może pomóc pracodawcom w utrzymaniu konkurencyjności na rynku, poprzez doskonalenie umiejętności i wiedzy swoich pracowników.

Więcej tematów z zakresu budowania umiejętności - metody pracy

szkolenia i warsztaty w sali

Szkolenia i warsztaty w sali.

Zobacz więcej
coaching

Coaching indywidualny i zespołowy, mentoring.

Zobacz więcej
Scroll to Top