Szkolenia i warsztaty w sali.

szkolenia w sali

Zawartość każdego modułu szkoleniowego układamy w oparciu o potrzeby Uczestników, ich poziom wiedzy oraz umiejętności, jak również w oparciu o potrzeby organizacji, dla której je prowadzimy ze szczególnym naciskiem na warsztatową formę, która gwarantuje praktyczne zapoznanie z tematem szkolenia oraz jednoczesnym treningiem umiejętności.

Jeżeli sytuacja tego wymaga pracujemy również nad właściwym nastawieniem, koniecznym do wdrożenia wiedzy oraz nabytych umiejętności w codzienne działania Uczestników. Najbardziej zależy nam na tym, żeby Uczestnicy wiedzieli, jak coś zrobić, potrafili to zrobić oraz chcieli doskonalić nowe umiejętności w praktyce.

Otwarcie rozmawiamy o wątpliwościach i obawach, zapewniając bezpieczną przestrzeń do dyskusji. Stawiamy na uczenie przez doświadczenie, dyskusje oraz dzielenie się dobrymi praktykami.
Po każdym szkoleniu Uczestnicy mają zagwarantowany kontakt z Trenerem wspierającym proces wdrażania umiejętności i zwiększenia efektywności działań.

Więcej tematów z zakresu budowania umiejętności - metody pracy

Trening w miejscu pracy

Trening w miejscu pracy

Zobacz więcej
coaching

Coaching indywidualny i zespołowy, mentoring.

Zobacz więcej
Scroll to Top