Coaching indywidualny i zespołowy, mentoring.

coaching

Coaching indywidualny to forma wsparcia, w której coach skupia się na indywidualnych potrzebach i celach jednej osoby. Może on wspierać w rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu umiejętności i zwiększaniu efektywności osoby coachowanej.

Coaching zespołowy to forma wsparcia, której celem może być poprawa komunikacji w zespole, wypracowanie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, budowanie lepszej współpracy i zwiększanie efektywności całego zespołu.

Obydwa rodzaje coachingu mogą być skutecznymi narzędziami w rozwijaniu indywidualnych i zespołowych kompetencji miękkich, które mają przełożenie na twarde wskaźniki biznesowe.

Mentoring to forma wsparcia polegająca na przekazywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności w danej dziedzinie, jest zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału osoby poddającej się procesowi mentoringu.

Metodę pracy określamy w zależności od potrzeb osoby, która chce rozwijać określone kompetencje, celów, które mają zostać osiągnięte w procesie oraz ram czasowych, w których ma się to dokonać.

Więcej tematów z zakresu budowania umiejętności - metody pracy

szkolenia i warsztaty w sali

Szkolenia i warsztaty w sali.

Zobacz więcej
Trening w miejscu pracy

Trening w miejscu pracy

Zobacz więcej
Scroll to Top