Planowanie i organizacja

Planowanie i organizacja.

Czy ten temat jest dla Ciebie?

Temat planowanie i organizacja

Jeżeli do Twoich zadań należy:

Jeśli presja czasu i mnogość zadań są dla Ciebie wyzwaniem lub ludziom z którymi pracujesz brakuje umiejętności zarządzania sobą w czasie, co wywołuje sytuacje nerwowości związane z nieterminowym wykonywaniem zadań, ten moduł jest dedykowany właśnie dla Ciebie.

Czym jest...

Planowanie i organizacja.

Planowanie i organizacja to dwie ważne funkcje zarządzania, które polegają na przygotowywaniu i koordynowaniu działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów.

Planowanie to proces ustalania, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone cele. Planowanie obejmuje m.in. określenie celów, ustalenie kryteriów sukcesu, estymowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych zadań, dzielenie zadań na mniejsze kroki oraz ustalanie priorytetów.

Organizacja to proces koordynowania i zarządzania zasobami (ludźmi, sprzętem, finansami itp.), aby osiągnąć założone cele. Obejmuje ona m.in. podział pracy, określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników, zarządzanie zasobami i przepływem informacji oraz motywowanie i inspirowanie pracowników do osiągania lepszych wyników.

Ważnym aspektem jest tutaj zarządzanie sobą w czasie oraz alokacja energii w odpowiednie zadania lub procesy.

Dlaczego warto?

Korzyści płynące z umiejętności planowania i organizacji.

korzyści

Umiejętności planowania i organizacji są bardzo ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Oto niektóre korzyści płynące z ich rozwijania:

Jak uzyskać takie efekty w praktyce?

Wykorzystaj szkolenie z planowania i organizacji!

Szkolenie - Budowanie zespołowości

Oto przykładowy program szkolenia dotyczącego planowania i rozliczania zadań.

1. Wprowadzenie do zarządzania zadaniami:

2. Narzędzia do planowania i rozliczania zadań.

3. Skuteczne planowanie zadań:

4. Efektywne rozliczanie zadań:

5. Praktyczne ćwiczenia:

Każdy program dostosowujemy do stopnia zaawansowania w temacie oraz potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia.

Chcesz poprawić umiejętności planowania i organizacji ?

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń
+48 697 348 397

zgłoszenie

Zamów konsultację!

Planowanie i organizacja  Więcej tematów z zakresu komunikacji i wywierania wpływu...

  Motywowanie i angażowanie

  Motywowanie i angażowanie.

  Zobacz więcej
  Delegowanie i rozliczanie zadań.

  Delegowanie i rozliczanie zadań.

  Zobacz więcej
  Udzielanie informacji zwrotnej

  Udzielanie informacji zwrotnej.

  Zobacz więcej
  Scroll to Top